Previous
Next

Servis

Naše firma provádí servisní činnost na svěřených výtazích v souladu s platnými ČSN 274002 a ČSN 274007. Termíny prohlídek, zkoušek jsou hlídány výpočetní technikou a proto nedochází k prodlevám a překročení termínů.
Nabízíme komplexní servis kde veškerou činnost související se zajištěním provozu provádí naše firma. Zákazník pouze výtah užívá.

Na výtazích provádíme tuto činnost:

Můžeme zajistit jak celkový servis, tak jen určitou část výše uvedených prováděných činností.

Dostupnost servisní služby je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Garantujem stálé spojení na vyprošťovací službu. V případě uvíznutí osoby ve výtahu vyráží okamžitě náš servisní pracovník na místo vyproštění.
Provádíme pravidelné Odborné prohlídky a Odborné zkoušky, kde výsledek prohlídky (zkoušky) je konzultován se zákazníkem. Na základě těchto prohlídek (zkoušek) provádíme odstraňování zjištěných závad.
Součástí servisní činnosti jsou Provozní prohlídky-činnost dozorce výtahu.
Zajišťujeme provedení Inspekčních prohlídek nezávislým inspekčním orgánem.
Odstraňování provozních poruch výtahu.
Na výtazích provádíme mazání dle předpisu výrobce, tím je sníženo opotřebení výtahu, tím se zvyšuje jeho životnost a spolehlivost.
Také provádíme čištění výtahu včetně strojovny a prohlubně výtahové šachty.
Provádíme poradenskou a školící činnost (proškolení řidičů a dozorců výtahů).
Provádíme výchozí a periodické revize elektro na přívod el. energie k výtahu včetně osvětlení šachty a strojovny.

Všichni servisní pracovníci absolvují pravidelná teoretická a praktická školení s cílem zvyšovat jejich profesní znalosti.

Veškeré tyto činnosti jsou prováděny v souladu s platnými ČSN 274002 a ČSN 274007

ONLINE POPTÁVKA Nový web

Spuštění nového webu... více

naše certifikáty
IAF
TUV
UVP CR
CSTV
VÝTAHY Dc, s.r.o. - idatabaze.czVýtahy - idatabaze.cz